Privacy en voorwaarden

De privacy en voorwaarden van Bevalbad-huren.nl
Bevalbad-huren gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn (7332 AS ) aan de Kayersdijk 171, hierna te noemen “Bevalbad-huren” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Bevalbad-huren verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Bevalbad-huren u over de manier waarop Bevalbad-huren uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Bevalbad-huren worden aangeboden op www.Bevalbad-huren.nl. Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1.Doel

Bevalbad-huren verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.bevalbad-huren.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Bevalbad-huren gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van uw ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Bevalbad-huren.

2.Reservering en inschrijving

Voor uw inschrijving heeft Bevalbad-huren uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling.

3.Klantenservice

U kunt bellen & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder punt 1 en maken we aantekeningen die we bewaren.

4.Nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Bevalbad-huren heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Bevalbad-huren samen op basis van uw gegevens als vermeld onder punt 1 en met name eerdere bestellingen of reserveringen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Bevalbad-huren meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via info@bevalbad-huren.nl.

Artikel 1 Doorgifte aan derden

1.Bevalbad-huren geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

a)De doorgifte geschiedt aan een door Bevalbad-huren voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleindeningeschakelde derden, met welke derden Bevalbad-huren een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;

b)Bevalbad-huren op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegdeinstanties.

Artikel 2 Beveiliging van gegevens

1.Bevalbad-huren maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Bevalbad-huren ontvangt.

Artikel 3 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1.U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@bevalbad-huren.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 4 Aansprakelijkheid Bevalbad-huren

1.Bevalbad-huren heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Bevalbad-huren verwerkt ten behoeve van www.Bevalbad-huren.nl. Bevalbad-huren accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 5 Bewaartermijn

1.Bevalbad-huren bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.Bevalbad-huren.nl, tenzij Bevalbad-huren op grond van een wettelijke bepaling verplicht is personsgegevens langer te bewaren.

Artikel 6 Wijziging Privacy Verklaring

1.Bevalbad-huren behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.Bevalbad-huren.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.Bevalbad-huren.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.Bevalbad-huren.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 24 mei 2018