Hygiënisch bevallen

We hechten veel waarde aan hygiëne voor moeder en kind.

Na retour worden de baden eerst geïnspecteerd op schade. Daarna worden de baden schoongemaakt. Dit doen we volgens richtlijnen van het RIVM – Infectiepreventie. https://lci.rivm.nl/richtlijnen/reiniging-desinfectie-en-sterilisatie-de-openbare-gezondheidszorg

Het bad word opgeblazen en eerst afgenomen met een 100% hygiënisch schoonmaakmiddel. Als het bad aan de lucht is gedroogd gaan we verder met de volgende stap en word het bad afgenomen met 70% alcohol. Ook dit laten we drogen aan de lucht. Hierna word het bad opgevouwen en verpakt. De dompelpomp word doorgespoeld d.m.v een chlooroplossing met een dosering van 1000 ppm. Hierna word hij uit elkaar gehaald en worden alle onderdelen nogmaals nagekeken, schoongemaakt en afgedroogd. De dompelpomp word vervolgens vacuüm verpakt en kan uit de verpakking worden gehaald zodra u het bevalbad wilt leegpompen. Voordat de dompelpomp in het water word geplaatst, dient iedereen het bevalbad te hebben verlaten. De dompelpomp komt dus niet in aanraking met u of uw baby en word vanwege deze reden gedesinfecteerd en hergebruikt. De materialen welke WEL in aanraking kunnen komen met uw baby zoals de hygiënische hoes, de slang en evt. het schepnetje en thermometer worden daarom ALTIJD maar éénmalig gebruikt. Ook onze waterslangen worden niet hergebruikt, deze gooit u na gebruik weg.

Bevallen in bad is hygiënisch maar niet steriel. Dit kunt u vergelijken met een ziekenhuisbezoek, ondanks het volgen van schoonmaakprotocollen en goede hygiëne kan een infectie nooit 100% uitgesloten worden, dit geldt uiteraard ook voor elke andere vorm van bevallen. Bevallen in het eigen bed is bijvoorbeeld ook niet steriel.

Schuiven naar boven